Utorak 23.7.2024.

Ilustracija partizanske opreme

Do početka 1944., kada partizanima započinje pristizati saveznička pomoć, glavni izvor naoružavanja, odjevanja i logistike bili su poginuli ili zarobljeni protivnički vojnici te njihova logistika.

1. Partizan naoružan njemačkom strojnicoma MP41 kalibra 9mm, popularno nazvanom “Schmeisser”, danas rijedak primjerak s drvenim kundakom. Za pojasom nosi pištolj “Parabellum” P08 kalibra 9mm i ručnu bombu. Odjeven je u civilni kaput, vojnu jaknu nepoznatoga podrijetla, njemačke vojne hlače i konjaničke čizme. Na kapi ima partizansku kapu (“titovku”) s našivenom crvenom zvijezdom.
2. Troroga kapa popularno nazivana “triglavska kapa” prema najvišem vrhu Slovenije. Takvu su kapu donijeli antifašistički borci iz španjolskoga građanskoga rata i prvi su ju nosili hrvatski partizani. Od 1944. godine zamijenila ju je kapa “titovka” s ravnim gornjim bridom.
3. U rujnu 1941. godine partizanski Vrhovni štab odredio je da će se na kapama nositi crvena petokraka zvijezda kao simbol antifašističke borbe.
3a. Od travnja 1942. godine određeno je da će sve elitne proleterske brigade nositi zvijezdu sa žutim srpom i čekićem, simbolom Internacionalnoga radničkog pokreta.
4. Slovenski su partizani na kapama uz zvijezdu nosili svoju trobojnicu. Najčešća su bila dva načina kao na ilustraciji.
5. Od kolovoza 1943. godine ustrojen je red partizanskih odličja. Na ilustraciji je jedno od njih “partizanska zvijezda prvoga stupnja” za hrabrost i zasluge u borbi. Medalju je izradio kipar Antun Augustinčić. Od ljeta 1944. godine odličja se izrađuju u Sovjetskom Savezu.
6. Medalja za hrabrost.
7a. Prvi partizanski činovi nastali su u jesen 1941. godine. Od početka 1942. do kraja 1943. godine u uporabi su činovi kao na ilustraciji. Prvi je čin desetara.
7b. Vodnik,
7c. Zamjenik narednika čete,
7d. Narednik čete,
7e. Zamjenik komandanta bataljona,
7f. Komandant bataljona,
7g. Zamjenik komandanta odreda,
7h. Komandant odreda.
8. Oružja koja su najčešće nosili partizani. Na ilustraciji je talijanska puška “Carcano” M1891 kalibra 6.5mm.
9. Njemački karabin “Kar” 98k kalibra 7.92mm.
10. Puška koja je prema belgijskoj licenci za “Mauser” M24 proizvođena za jugoslavensku vojsku u tvornici oružja u Užicama u Srbiji. Partizani su 1941. godine jedno vrijeme zauzeli tvornicu oružja u Užicama gdje su proizveli 21 040 pušaka M24, nazvanih “partizanka” i 2,7 milijuna metaka kalibra 7.92mm.
11. Vrlo cijenjeno partizansko oružje njemačka puškostrojnica MG34 koju su partizani popularno zvali “šarac”. Za zarobljavanje “šarca” moglo se dobiti odlučje, a za njegov gubitak otići pred vojni sud. Među partizanima neki strojničari na “šarcu” postali su legendarni.
12. Ručna bomba M35 koja je proizvođena u Kragujevcu. Kasnije su partizani ustrojili i svoju proizvodnju tih bombi.
13. Improvizirana ručna bomba izrađena od granate minobacača manjega kalibra.
14. Također još jedna improvizacija ručne bombe izrađena od vodovodne cijevi.