Utorak 23.7.2024.

Prijedlog za zabranu statuta udruga s ustaškim pozdravom

Peđa Grbin je poslao prijedlog Ministarstvu uprave za oglašavanje ništavnim statuta udruga veterana HOS

Peđa Grbin je na svom Facebook profilu podjelio prijedlog Ministarstvu uprave, u kojem je  zatražio oglašivanje ništavima rješenja Gradskog ureda Zagreb, kojim su ovjereni statuti tri udruge veterana HOS-a. Kaže da je to učinio zato što smatra da je u Hrvatskoj govor mržnje zabranjen, a uporaba ustaškog pozdrava "Za dom spremni" nije ništa drugo do li govor mržnje i atak na one koji su drukčiji, bilo politički, bilo etnički, bilo na ikoji drugi način. Nada se žuranom odgovoru Ministarstva, a ukoliko taj odgovor bude negativan ili izostane najavljuje tužbu.

Prenosimo djelove Prijedloga za oglašivanje ništavim rješenja Grada Zagreba, Gradskog ureda za uopću upravu:

Zakon o općem upravnom postupku (u daljnjem tekstu ZUP) člankom 128. stavkom 4. propisuje da će se upravni akt oglasiti ništavim ako se njegovim izvršenjem čini kazneno djelo. U predmetnom se slučaju ne radi o diskrecijskoj ocjeni nadležnog upravnog tijela već o njegovoj zakonskoj obvezi, jer je nadležno tijelo, ukoliko bi se izvršenjem pojedinog akta činilo kazneno djelo, isti akt dužno po službenoj dužnosti, bez odgađanja oglasiti ništavim i oduzeti mu pravnu valjanost i učinke.

Izvršenje uvodno citiranih rješenja kojima su ovjereni statuti predmetnih udruga omogućava počinjenje kaznenih djela, odnosno, njihovim izvršenjem krše se odredbe Kaznenog zakona (u daljnjem tekstu KZ), što predstavlja osnov za utvrđivanje i oglašivanje predmetnih rješenja ništavima.

Naime, svi citirani statuti već na naslovnoj strani, a potom i u odredbama kojima je uređen grb, odnosno pečat udruga, imaju vidljivo istaknut ustaški pozdrav „Za dom spremni“.

Odlukama Ustavnog suda Republike Hrvatske u predmetima Miljak (U-III-1296/2016, od dana 25. svibnja 2016. godine) i Šimunić (U-III-2588/2016, od dana 8. studenoga 2016. godine) Ustavni je sud zauzeo jasan stav o neprihvatljivosti uporabe ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ u javnom i političkom životu.

Čak štoviše, Ustavni je sud u predmetu Šimunić u potpunosti prihvatio stajalište nižih prekršajnih sudova o diskriminatornom karakteru spornog ustaškog pozdrava te je prihvatio i apostrofirao obrazloženje Visokog prekršajnog suda da je „nesporna ... činjenica da je navedeni uzvik, bez obzira na njegov prvotni hrvatski književni i pjesnički značaj, korišten i kao službeni pozdrav Ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne države Hrvatske (NDH), koji se nalazio i na svim službenim dokumentima, bilo u izvornom obliku 'Za dom i poglavnika spremni' ili u njegovim skraćenim oblicima 'Za dom spremni' ili 'Za dom', a koji pokret je iznikao iz fašizma, temeljenog između ostalog i na rasizmu, pa time simbolizira mržnju prema ljudima drugačije vjerske i etničke pripadnosti, manifestaciju rasističke ideologije, kao i podcjenjivanje žrtava zločina protiv čovječnosti“.

Dakle, Ustavni je sud jasno utvrdio da ustaški pozdrav „Za dom spremni“ u modernoj Hrvatskoj ima karakter govora mržnje i diskriminatorna obilježja kojem u hrvatskom ustavnom i pravnom poretku nema mjesta.

Iako se u predmetnom slučaju radilo o prekršajnom postupku, činjenica je da Ustavni sud prihvaća da javna uporaba ustaškog pozdrava „Za dom spremni“ predstavlja govor
mržnje, a govor mržnje, odnosno „javno poticanje na nasilje i mržnju“, predstavlja kazneno djelo koje je sankcionirano člankom 325. KZ-a.

Budući ne može biti činjenično sporno da obilježja udruga čiji su statuti predmet ovog postupka sadrže tekstualne poruke i simbole koji, s obzirom da su javno objavljeni i korišteni, potiču nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, to isto tako ne može biti sporno da se javnom uporabom znakovlja navedenih udruga, koje sadrži ustaški pozdrav „Za dom spremni“ čini opisano kazneno djelo iz članka 325. KZ-a. Sukladno tome, smatram da su se ispunili i oni uvjeti iz 128. stavka 4. ZUP-a koji obvezuju nadležno tijelo da uvodno citirana rješenja oglasi ništavima, podredno da ih poništi ili ukine sukladno svojim ovlastima nadzora u upravnom postupku.

Naglašavam, a to je vidljivo iz istupa brojnih osoba povezanih s HOS-om i udrugama koje su iz njega proizašle, da se u predmetnom slučaju nedvojbeno radi o tome da se predmetne poruke i simboli koriste kako bi se i u 21. stoljeću promicala poražena ideologija nacizma i ustaštva, a paralelno s time i negirala zlodjela Holokausta i genocida počinjenih tijekom Drugog svjetskog rata. Za svakoga tko ima imalo dvojbi oko karaktera pozdrava „Za dom spremni“, a pogotovo njegove uporabe od strane pripadnika HOS-a tijekom Domovinskog rata, dovoljno je poslušati istup umirovljenog generala HOS-a Ante Prkačina od dana 12. rujna 2017. godine ili bilo koji istup umirovljenog pukovnika HOS-a Marka Skeje.

Sklanjanje iza podatka da se predmetni ustaški pozdrav koristio od strane pripadnika HOS-a tijekom Domovinskog rata nikako ne može otkloniti činjenicu da se taj ustaški pozdrav, po svom nastanku i karakteru ne razlikuje od drugog nacističkog, fašističkog ili ustaškog znakovlja i da njegova kontinuirana uporaba u svojoj suštini predstavlja upravo ostvarenje javnog poticanja na nasilje i mržnju, odnosno, ostvarenje kaznenog djela iz članka 325. KZ-a.

Predmetne udruge, iako se u svojim statutima pozivaju na uporabu hrvatskih državnih simbola, iste koriste suprotno odredbama Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, što je vidljivo kako iz grafičkog prikaza znaka na početku svakog od spornih statuta, tako i iz njihova opisa u samom tekstu statuta.

Primjerice, članak 6. Statuta Saveza UDHOS-a propisuje izgled grba i pečata saveza te se izgled grba opisuje na sljedeći način: „trostruki unutarnji pleter je srebrne boje, štit je plave boje, dio hrvatskog grba je sastavljen od 25 kvadrata srebrno-crvene boje, stilizirani pleter oko dijela grba je plavo-srebrne-plave boje, skraćeni naziv Savez UDHOS-a Hrvatske je srebrne boje.“.

Tim opisom, a posebice njegovim grafičkim izgledom na počeku Statuta Saveza UDHOS-a, jasno je da predmetna, ali i ostale udruge proizašle iz HOS-a svjesno koriste državna obilježja Republike Hrvatske stilski izmijenjena na način kako bi odgovarala obilježjima koja je koristio ustaški kvislinško-nacistički režim.
Tako iz Statuta udruge proizlazi da umjesto crvenim poljem hrvatski grb započinje srebrenim (bijelim) poljem kako je to bio slučaj za vrijeme ustaškog kvislinško-nacističkog režima, dok je ispod grba napisan ustaški pozdrav „Za dom spremni“, a sam je grb obuhvaćen „stiliziranim pleterom“ koji po svom dizajnu odgovara pleteru koji je za stilizaciju svog zločinačkog simbola „U“ koristio ustaški režim na svom službenom znakovlju, prije svega vojnim obilježjima. Kada se ove tri obilježja sagledaju skupno nestaje prostor za sumnju da je udruga svjesno iskoristila grb Republike Hrvatske kako bi ga stilski priklonila verziji korištenoj za vrijeme ustaškog kvislinško-nacističkog režima.

Ovakvo postupanje predstavlja kršenje članak 7. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske kojim je definiran izgled grba Republike Hrvatske, ali isto tako i članaka 3. i 4. toga Zakona koji uređuju način na koji se koriste državni simboli (primjerice: „U grbu i na zastavi Republike Hrvatske ne može se ništa mijenjati.“).

Korištenje grba Republike Hrvatske u stilskom oblik koji priziva i odražava simboliku ustaškog kvislinško-nacističkog režima tzv. nezavisne države Hrvatske, predstavlja jasnu povredu ugleda i dostojanstva Republike Hrvatske i njenih demokratskih ustavnih vrijednosti.

To znači da su registracijom takvih obilježja udruge povrijeđene citirane odredbe kojima se štiti dostojanstvo obilježja hrvatske državnosti te je počinjen prekršaj iz članka 27. Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske, što svakako predstavlja razlog za ponovno razmatranje i poništenje, odnosno ukidanje uvodno citiranih rješenja.

Sukladno svemu iznijetome, a imajući u vidu da je Republika Hrvatska demokratska država u kojoj se jamči ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina, da su sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka i vladavina prava neke od najviših vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava, a da su temelji državne suverenosti Republike Hrvatske uspostavljeni u razdoblju Drugoga svjetskog rata i izraženi nasuprot proglašenju Nezavisne Države Hrvatske u odlukama Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske te da je u Republici Hrvatskoj javno poticanje na nasilje i mržnju kazneno djelo, predlažem da naslov oglasi ništavim, podredno da poništi, odnosno ukinu (navedena riješenja o statutima udruga veterana HOS-a).
 

 i drugo
rješenja Grada Zagreba
,
Gradskog ureda za opću upravu