Petak 19.4.2024.

Apel španskih boraca za mir u Jugoslaviji

Prenosimo apel iz listopada 1991.

"Apel demokratskoj i miroljubivoj javnosti Jugoslavije, Europe i svijeta" Udruženja jugoslovenskih dobrovoljaca španske republikanske vojske 1936-1939 preveden je na španjolski i engleski jezik, a u prosincu 1991. predala ga je u njujorškom sjedištu OUN (za generalnog sekretara, g. Pereza de Cuellara) delegacija sarajevske Dječije ambasade.

Mi, španski borci osvjedočeni antifašisti, smatramo svojom dužnošću, da kažemo da smo, zajedno sa milionima antifašističkih boraca Evrope i svijeta, na djelu iskazali istinski humanizam i slobodarstvo, patriotizam, kosmopolitizam i mirotvorstvo. Mnogo smo puta i riječima i konkretnim angažovanjem, pokazali da su sloboda, ravnopravnost, mir i ljudska sreća, vrhunska vrijednost i smisao življenja svih civilizovanih zajednica i pravnih država. Zato i jesmo postali imuni na birokratizam, nacionalizam, šovinizam, unitarizam, separatizam i svako drugo zlo. Držimo, da nam naše iskustvo i naša borba za slobodu i ljudska prava, nameću, da pozovemo sve radnike, seljake, intelektualce i omladinu, sve društvene, državne i međunarodnde institucije, pripadnike svih naroda, pobornike svih religija i političkih uvjerenja, sve građane i ljude, da se udruže u front mira, slobode i demokratije, da osude i onemoguće divljanje nacionalizma i fašizma u Jugoslaviji, da onemoguće konzervativne, dogmatske, reakcionarne i klerikalne snage, da određuju okvire našeg življenja.

 Progresivne snage Evrope i svijeta, pomoći će Jugoslaviji, ako podrže demokratske i miroljubive snage, ako se stave na stranu za sada ćutljive ogromne većine građana i omladine, da se očuva zajednica jugoslovenskih naroda i da se ona izgrađuje po mjerama savremene civilizacije i demokratije. Mi smo se borili za demokratiju i mir i u Španiji i u Jugoslaviji, i na drugim evropskim i svjetskim ratištima. Okanite se očijukanja sa reakcionarnim fašisoidnim i klerikalističkim elementima sa ovog prostora, jer time kopate i ponore vlastite slobode i nezavisnosti. Ako malo bolje pogledate lice i naličje naših nacionalnih barjaktara i trubača, lako prepoznajete ne samo njihovu nacionalističku, nego i fašističku suštinu. Zato se moramo udružiti da ih raskrinkamo i da narod sazna istinu o njima. To moramo učiniti putem iskrenog dijaloga, demokratske javnosti i institucija sistema. U tome moramo biti odlučni, hrabri i dosljedni. Svjesni smo, da je alternativa tome, da ponovo slobodu i demokratiju plaćamo ljudskim životima, i to životima cvijeta budućnosti svih nas, a to je naša omladina. Otvoreno kažemo i poručujemo, da smo na rubu ambisa najveće tragedije naših naroda. Posljednji je čas da se bezumlju odlučno i beskompromisno suprotstavimo. Mi smo prije 55 godina, ušli u borbu za slobodu i demokratiju i zato sada pozivamo sve naše mlađe generacije, kojima su ove ideje na srcu, da se u ovom teškom vremenu, uključe u borbu za mir, ljudska prava i slobode. Ideje za koje smo se borili i potvrdili kao moralni ljudi, nisu zastarjele i nikada neće zastarjeti. Zato poručujemo svima, da nećemo da ćutimo, da ćemo i sada i uvijek govoriti istinu, i samo istinu. Očekujemo da se tome pridruže svi čestiti i razumni ljudi. Zapravo, očekujemo da nove, nekompromitovane, demokratske snage, obnove snažan otpor nadirućoj agresiji probuđenih mračnih sila, koje su i prije pola vijeka, u crno zavile gotovo čitav svijet.

Beograd, 22. oktobar 1991. 

UDRUŽENJE JUGOSLOVENSKIH DOBROVOLJACA ŠPANSKE REPUBLIKANSKE VOJSKE 1936-1939

POTPREDSJEDNIK
Čedo Kapor