Utorak 23.7.2024.

Ljubav i borba

Spomenik bračnom paru Ljubici i Vladimiru Trifunoviću kod Zvečeva

Ako se ide starom cestom od Kamenske za Zvečevo. stiže se do predjela Pauljače nepun kilometar do Zvečeva. Ovdje su bila među jelama dva spomenika jedan uz drugoga. Prvi je bio podignut učiteljima Ljubici i Vladi Trifunovič koji su se odmah 1941. godine uključili u NOB-u i oboje poginuli tijekom rata. Autor ovog spomenika je Vjekoslav Ruključ. Na postolju u dvije razine 2.5x2.5 metra, stajalo je kameno nadgrade i na njemu brončane figure učitelja u partizanskim uniformama. Spomenik je bio ograđen i okružen jelama. Zajedno s postoljem od bijelog mramora, bio je visok 1,78 m. U prednju stranu postolja bio je ćiriličnim verzalom ispisan slijedeći tekst:

Partizani
Vladimir i Ljubica
Trifunović
učitelji iz Zvečeva
junački pogiboše u vremenu
narodno-oslobodilačkog rata
za slobodu i nezavisnost
svoje otadžbine
"I ti pade dragi brate!
Nisam, deco dok vas traje."
Zmaj Jovanović
Spomenik podigli ratni drugovi 27. jula 1950. god.

Ovi učitelji, borci i supružnici sjedinjeni i nakon smrti, sahranjeni su ispod samog spomenika. Na figuri spomenika Vladimir je prikazan s puškom, a Ljubica s knjigom u ruci.

Tek metar-dva dalje, bila je ploča od brušenog granita postavljena osamdesetih godina prošlog stojeća. Postavljena je u znak sjećanja na održano partijsko savjetovanje za Slavoniju i Baranju 1942. godine o stanju i bržem, te učinkovitijem razvoju NOP-a. Savjetovanje je održano u zgradi partizanske škole koja je u to vrijeme radila na Pauljačama desetak metara od spomenika, a spaljena je za vrijeme ofenzive "Braun" Ovaj spomenik imao je oblik školske ploče veličine 2x1 m postavljene ukoso na tri metalna nosača - baš kao prava školska ploča. Na ovoj spomeničkoj ploči bio je latiničkim verzalom uklesan u tri stupca, slijedeći tekst:

"Pod rukovodstvom povjereništva CK KPH za Slavoniju i Srijem od 25.-27. XII1942. godine naovom je mjestu održano Partijsko savjetovanje kojem su prisustvovati partijski radnici s terena i iz partizanskih jedinica. Osim analize prijeđenog puta razvoja NOB-e u Slavoniji i Srijemu usvojeni su značajni zaključci presudni za brži navoj NOP-a i NOB-e na području operativnih dejstava jedinica III operativne zone i VI slavonskog korpusa NOV PO Jugoslavije. Početkom ožujka 1945. godine pod rukovodstvom Povjereništva pokrajinskog komitetu SKOJ-a za Slavoniju i Srijem u školi na Pauljčama održano je savjetovanje sa skojevskim rukovodiocima s terena i iz partizanskih jedinica. Slavonski delegati na I kongresu USAOJ-a a Bihaću učesnici na pokrajinskom savjetovanju SKOJ-a za Hrvatsku u Slunju održanim pod kraj 1942. godine prenijeli su zaključke s ova dva značajna omladinska skupa rukovodiocima SKOJ-a Slavonije i Srijema.

Pauljače. Ovdje je školska zgrada izgrađena 1907. godine za djecu Starog i Novog Zvečeva gdje su živjeli i radili staklarski radnici. Prije ove postojala je škola izgrađena 1842. godine. U školi su radili Ljubica i Vlado Trifunovič koji su poginuli u NOB-i. Pored navedenih savjetovanja Partije i SKOJ-a u školi je imao sjedište Prosvjetni odbor za Slavoniju i Srijem koji je radio na organiziranju prosvjetnog i kulturnog životu na oslobođenoj teritoriji. U školi je održan kurs za stručno osposobljavanje vojno-političkih rukovodioca koji su radili u vojno-pozadinskim ustanovama VI slavonskog korpusa. Škola je zapaljenu u "Braun" ofenzivi III/1945. godine"

Spomenik učiteljima do temelja je srušen, a kipovi su nestali. Spomen-ploča srušena je na ispisanu stranu, a dobar dio je razbijen. Okoliš je zapušten i neodržavan, a desetak metara dalje poveće je odlagalište smeća i građevinskog otpada.

Izvor: Borivoj Zarić -  Povijesna sjećanja zapisana u kamenu