Utorak 23.7.2024.

Dvanaesta je majka SlavonijeOj Budići, malo selo moje
došli borci pod šumarke tvoje
sunce jarko Partizane mazi
narod pjeva o njihovoj snazi

Dvanaesta je majka Slavonije
još je nitko pobijedio nije

Stroj brigade u šumici cvijeta
ljudi klicu, zovu nova ljeta
poš'o narod dušmana da zgazi
dušmanine, teško tvojoj snazi

Dvanaesta je majka Slavonije
još je nitko pobijedio nije

Djeco naša, gora vaša lista
ne boj'te se dok je komunista
Papuk šumi, oblaci se njišu
to Slavonci istoriju pišu

12. brigada je koliko se zna jedina Slavonska brigada koja je imala i svoju himnu, nastalu na motivima narodne pjesme „Dvanaesta je majka Slavonije“. Autor pjesme/stihova je Božidar Stanić, a autor glazbe Strahimir Bosnić. Obojica su Pakračani. Pjesma „Dvanaesta je majka Slavonije“ svojevremeno je bila pravi hit na festivalima širom zemlje, čemu su doprinijele čuvene „Ladarice“ i Josipa Lisac. Prvi put je izvedena na Festivalu revolucionarne i rodoljubive pjesme 1975.

Dvanaesta slavonska proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada bila je jedna od najuspješnijih jedinica NOVH-a na istoku Hrvatske, u Slavoniji, koju je Glavni štab NOV-a Hrvatske 1944. godine proglasio najboljom brigadom u Hrvatskoj.

Formirana je 11. listopada 1942. godine u selu Budićima kraj Pakraca, pod imenom Prva slavonska brigada (ovaj naziv nosila je do 21. prosinca 1942.), od dijelova Prvog i Drugog slavonskog partizanskog odreda. Tada je imala četiri bataljuna, mitraljeski i topovski odsjek, Omladinsku četu i bolnički vod, ukupne jačine 958 boraca, naoružanih sa 711 pušaka, 2 mitraljeza, 22 puškomitraljeza i topom. Prvi zapovjednik brigade bio je Bogdan Crnobrnja, a politički komesar Ranko Zec.

Formiranje i uspješne akcije brigade omogućili su proširivanje slobodnog teritorija u Slavoniji, formiranje novih partizanskih jedinica, bolje uvjete za rad Štaba, organizaciju organa KPH, narodne vlasti, omladine i AFŽ-a.

Operativni prostor na kome je 12. brigada djelovala obuhvaćao je oko 30.000 km2, gdje je živjelo približno oko 3 miliona stanovnika.

Zbog svojih ratnih uspjeha brigadu je, isprva Glavni štab NOV i PO Hrvatske, početkom srpnja 1943. godine proglasio za udarnu, a odlukom Vrhovnog zapovjednika NOV-a i POJ-a maršala Josipa Broza Tita 26. listopada 1944. godine dobila je i naziv proleterska. Brigada je dala veliki broj rukovoditelja za novoformirane jedinice u Slavoniji. Jedanaest njezinih boraca proglašeno je narodnim herojima.

Za zasluge tijekom Narodnooslobodilačke borbe odlikovana je Ordenom narodnog oslobođenja, Ordenom partizanske zvezde i Ordenom bratstva i jedinstva, a 21. srpnja 1977. godine i Ordenom narodnog heroja.

Kroz Brigadu je prošlo oko 7-8.000 boraca, poginulo je oko 1.600 boraca, dok je svaki treći bio ranjen.