Utorak 23.7.2024.

Oslobođena Ljubljana

Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA u jutarnjim satima 9. svibnja 1945. su ušle u Ljubljanu i oslobodile je nakon 4 godine fašističke okupacije.