Utorak 23.7.2024.

Četnici pobili i bacili u jamu cjelokupnu komandu Drugog kordunaškog partizanskog odreda.

Tad su ubijeni narodni heroji Robert Domani i Drago Štajnberger te politički komesar Branko Latas i komandir Stevo Čuturilo