Ponedjeljak 24.6.2024.

Rođen narodni heroj Veselin Masleša

Veselin Masleša, narodni heroj, revolucionar, književnik, publicista i novinar. Studirao je pravo u Zagrebu, ekonomiju u Frankfurktu, te političku ekonomiju i sociologiju u Parizu. Od 1927. godine više puta je hapšen i protjerivan iz Beograda, Osijeka i Frankfurta zbog svojih ljevičarskih ideja. Veselin je odmah po izbijanju rata stupio u partizane, u kojima je i poginuo za vrijeme Bitke na Sutjesci, 14. lipnja 1943. godine.

Rođen je u Banja Luci  20. travnja 1906. Pohađao je gimnaziju u Banjoj Luci, gdje se priključio naprednom omladinskom pokretu te postao član SKOJ-a. Studirao je pravo u Zagrebu, političku ekonomiju i sociologiju u Frankfurtu na Majni i Parizu (1925–27). Zbog revolucionarnoga rada onemogućeno mu je daljnje studiranje u Francuskoj te je u Osijeku postao član uredništva Hrvatskoga lista. Godine 1928. u Beogradu je počeo raditi kao novinar Beogradskih novosti i s Otokarom Keršovanijem pokrenuo časopis Nova literatura, u kojem je objavio prve književne i sociološke članke. Također je surađivao u časopisima Stožer, Književnik, Danas i Nin te bio član uredništva Naša stvarnost i Narodno blagostanje.

Od 1928. bio je član KPJ-a. Zbog političke djelatnosti u razdoblju 1927–41. bio je uhićen desetak puta. Po izbijanju Travanjskoga rata 1941., sudjelovao je u ustanku u Crnoj Gori, organizirao rad Pokrajinskoga komiteta KPJ-a za Crnu Goru i Glavnoga štaba za Crnu Goru i Boku te pokrenuo i uređivao listove Sloboda i Naša borba. Godine 1942. bio je član Politodjela 4. proleterske crnogorske brigade, s kojom prelazi u Bosansku krajinu, gdje je postao član uredništva Borbe. Istodobno je uređivao Narodno oslobođenje i surađivao u Vojno-političkom pregledu i Komunistu. Autor je studija Mlada Bosna (1945) i Svetozar Marković (1945).

Na Prvom zasjedanju AVNOJ-a u Bihaću 1942. izabran je u Izvršni odbor. U IV. (Bitka na Neretvi) i V. (Bitka na Sutjesci) neprijateljskoj ofenzivi bio je član Politodjela 5. proleterske (crnogorske) brigade. Poginuo je pri pokušaju proboja 3. divizije na Ozrenu.