Petak 19.4.2024.

Počela Husinska buna

Čuvena Husinska buna počela je 21.12.1920. godine. Preko 7000 rudara predvođenih Komunističkom partijom na čelu sa Mitrom Trifunovićem Učom, stupilo je u štrajk zbog niskih nadnica. Tadašnja vlast ugušila je štrajk sedam dana nakon izbijanja, doslovno u krvi. Poginulo je sedam rudara, na desetine je ranjeno, a na stotine optuženo. Rudar Juro Kerošević, koji je u toku sukoba ubio žandara, osuđen je na smrt vješanjem. Zbog surovosti gašenja štrajka, širom zemlje su izbijale pobune koje su na kraju rezultirale i ublažavanjem kazne za Keroševića na 20 godina robije.