Petak 19.4.2024.

Novosadska racija

Masovni zločin mađarskih fašista i njihovih kolaboracionista u Drugom svetskom ratu nad Srbima, Jevrejima i Romima u južnoj Bačkoj trajao je tokom januara 1942. godine. Cilj je bila kampanja etničkog čišćenja, usmjerena protiv civilnog stanovništva, uključujući žene, djecu i starce i pljačka njihove imovine. Racija je počela 4. januara u Šajkaškoj oblasti, odnosno u Žablju i u Čurugu, gdje je ubijeno oko 1.300 ljudi. Dva dana pred pravoslavni Božić, fašisti su s ulica Čuruga i iz kuća počeli da odvode žrtve. Usporedo s onom u Čurugu, racija je od 4. do 9. januara 1942, trajala i u Žablju, Gospođincima, Mošorinu, Đurđevu i drugim mjestima Šajkaške, da bi krvavi krešendo dostigla u Novom Sadu, od 21. do 23. januara.

Spomenik žrtvama racije u Novom Sadu kipara Jovana Soldatovića
Spomenik žrtvama racije kod Žablja kipara Jovana Soldatovića
Spomenik žrtvama racije u Čurugu kipara Jovana Soldatovića