Srijeda 7.6.2023.

Osnovan koncentracijski logor Mauthausen