Ponedjeljak 24.6.2024.

Umro Lazar Mojsov

Partizan koji je bio predsjednik svijeta

Lazar Mojsov je bio predsjednik Glavne skupštine Ujedinjenih naroda od 1977. do 1978. godine. U NOB se uključio kao prvoborac već 1941. godine te je bio član Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM). Preminuo je u 91. godini 25. augusta 2011. godine te je sahranjen u Aleji zaslužnih građanki na Novom groblju u Beogradu.


Dr. Lazar Mojsov rođen 19 decembra 1920. godine u Negotinu (Makedoniji). Završio je gimnaziju u Gornjem Milanovcu i diplomirao te doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Učestvovao je u Narodnooslobodilačkoj borbi, bio je član Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM).

Novinar, političar i diplomat

Nakon Drugog svjetskog rata, obnašao je razne javne funkcije u Narodnoj Republici Makedoniji. Tako je, između ostalog, između 1948. i 1951. godine bio glavni javni tužitelj te naposljetku predsjednik Vrhovnog suda NRM (1953. – 1955.). Uz to, Mojsov je bio je zastupnik u skupštinama NRM-e te FNRJ-e.

Novinarsku karijeru je započeo u 1953. godini kao glavni urednik dnevnog lista "Nova Makedonija" u kojoj je bio do 1958. godine. Nadalje, od 1962. do 1964.godine bio je direktor te glavni urednika lista ”Borba”.
Diplomatsku karijeru započeo je 1958. godine kao ambasador FNRJ u Sovjetskom Savezu i Mongoliji gdje je bio do 1961. godine nakon čega je istu funkciju još obnašao u Austriji (1967-1969.) i Gvajani i Jamajci (1969-1974.). Predstavnik Stalne misije FNRJ pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku bio je od 1969. do 1974. godine. Uz to, 1968. godine imenovan je za predsjednika Komisije za međunarodne veze Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije te je od 1974. godine bio i zamjenik ministra za vanjske poslove. 

Od diplomata do predsjednika svijeta

Uz obnašanje funkcije predstavnika Stalne misije, 1969. godine postao je jedan od potpredsjednika 24. sesije Generalne skupštine UN-a te je 1970. Predsjednik Koordinacijskog komiteta te potpredsjednik Gospodarskog i socijalnog vijeća. 1972. godine, Mojsov zastupao je Jugoslaviju u Vijeću sigurnosti te je predsjedao Vijećem sigurnosti u Junu 1972. i u Septembru 1973. godine. 21. Septembra 1977. godine, istočnoeuropska regionalna skupina zemalja izabrala ga je na godinu dana za svojeg predstavnika 32. sesije Generalne skupštine, a kojeg su sve druge regionalne skupine automatski prihvatile (sve regionalne skupine biraju kandidatkinju za predsjednicu Generalne skupštine po rotacijskom principu). 

Mojsov se samoidentificirao kao pripadnik tzv. Trećeg sveta te je kao jugoslavenski diplomat pripadao Pokretu nesvrstanih naroda u kojem je Jugoslavija bila uvažena članica budući da ga je Tito s indijskim premijerom Nehruem te egipatskim predsjednikom Nasserom počevši tokom 1950-ih uspješno uvrstio u utjecajan politički pokret usmjeren na kreiranje međunarodnih odnosa nezavisnim od Zapadnog, kao i od Istočnog bloka.

Obnašao najviše jugoslavenske funkcije

Po povratku u Jugoslaviju, Mojsov je postao član predsjedništva SKJ-a u Junu 1979.godine, te je 20. Oktobra 1980. godine izabran za predsjednika Predsjedništva SKJ. Od 1982. do 1984. obnašao je dužnost ministra vanjskih poslova SFRJ, te je u razdoblju od 1987. do 1988. bio predsjednik Predsjedništva SFRJ.

Mojsov je tokom svoje karijere objavio razne radove i članke o međunarodnim odnosima te o historiji diplomatije. Nadalje, držao je mnogobrojna predavanja na univerzitetskim konferencijama o tim temama. Uz to, objavio je više radova iz oblasti spoljne politike i o makedonskom pitanju u sklopu čega je bio kritičan prema Bugarskom pristupu Makedoniji.

Za svoje zasluge u NOB-u, Mojsovu je dodijeljena "Partizanska spomenica 1941." koja je dodijeljena svim prvoborkinjama odnosno borkinjama i rukovoditeljicama u NOB-u te učesnicama NOB-a od 1941. godine. Uz to, Mojsov je bio nositelj i raznih drugih jugoslavenskih te inozemnih odlikovanja.

Mojsov preminuo je u 91. godini 25. Augusta 2011. godine te je sahranjen u Aleji zaslužnih građanki na Novom groblju u Beogradu.

Izvori:

Lazar Mojsov (Yugoslavia), Elected President of the thirty-second session of the General Assembly

Lazar Mojsov

Opera Buff in U.N. Spotlight

Yugoslavia's Communist Party leadership today elected Lazar Mojsov, a...

http://catalog.osaarchivum.org/catalog/osa:322bb36f-6d3a-4121-af0a-c4237ea7f6a8

Sahranjen Lazar Mojsov

Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (Nardoni front Jugoslavije)(1945-1960)

Lazar Mojsov