Ponedjeljak 24.6.2024.

Fašistički pokolj nad seljanima Gornje Zečevine pored Imotskoga

U sklopu neprijateljske akcije »Biokovo-Mosor«, u kojoj je sudje­lovalo 15.000—20.000 vojnika, Talijana, Nijemaca, ustaša i domobrana, koju je poduzeo okupator i domaće izdajice protiv biokovskih i mosorskih partizana u srpnju 1943. godine, na području Imotske krajine stradale su stotine žitelja Imotske krajine. Prvi zločin u toj akciji su počinili u selu Krstatice, zaseoku Gornjoj Zečevini gdje su pobili 28 žitelja od čega devetoro djece.

Evo što donosi izvještaj Komisije za ispitivanje ratnih zločina na području Ko­tara Imotski o tom događaju:

Dana 9. srpnja 1943. godine iznenada su upali u selo Krstatice njemački vojnici iz SS divizije »Princ Eugen« pod zapovjedništvom kapetana Strattmana i ustaša iz 6. ustaškog zdruga pod zapovjedniš­tvom pukovnika Frane Šimića i ustaških oficira Mile Čarapine i Volarevića, koji su došli iz Imotskoga, gdje im je bio garnizon. Nakon kraćeg dogovora u zaseoku Gornji Gudelji, fašisti su krenuli u »akciju«. S glavnog puta, koji vodi za Slivno ispod Zečevine, pucali su iz tenka mitraljirajući po selu s namjerom da spriječe bježanje naroda. Uza svu pucnjavu ipak su mnogi uspjeli pobjeći, jer su vidjeli što im se sprema pa su riskirali. Bježali su u brdo Osoje. Svi oni koji nisu uspjeli pobjeći, a to su pretežno starost, žene i djeca, doživjeli su tragičnu sudbinu, kakvu ovaj kraj ne pamti. Poubijani su na najzvjerskiji način.

Jedna kolona neprijateljskih vojnika, koja je upala u zaselak, odmah je otpočela pljačkom i paljenjem »partizanskih kuća« i ubojstvom seljana koje su uspjeli uhvatiti. To je učinila i druga kolona koja je upala u Gornju Zečevinu, gdje su palili kuće i ubijali koga god su našli, bez razlike. Kroz gusti dim, koji je ubrzo pokrio siromašnu, ali ponosnu krstačku dolinu, probijao se užasan i jezovit krik djece suo­čene na pragu života s ustaškom krvavom kamom i puščanim cijevima razbojnika, koji su na zvjerski način prekinuli njihovu dječju igru i nevine mlade živote, ostavljajući ih u lokvama vlastite krvi. Ostali su mrtvi na spaljenim ognjištima skupa sa svojim najmilijim — rodi­teljima, bakama i djedovima. Tom prilikom ubijeno ih je 28. Ubiše Antu Zeca i ženu mu Ivu s djecom Blaženkom, Danicom, Milom i Ma­rijom, svi od 1,5 do 12 godina, i tako redom.

Izvještaj zapovjedništva 6. domobranske divizije od 23. srpnja 1943.

U našem jučerašnjem dnevnom izvješću broj 201 ocrtana je situacija našeg življa u oblasti Biokova. (Akcija na Biokovu čisto ekonomska. Talijani odnose sve, pale sve, siluju žene, ruše Hrvatsku.) Danas se ona dopunjuje u toliko, što ubijanje naših ljudi vrše i pripadnici njemačke oružane snage, koji sudjeluju u podhvatu »Biokovo«. Tako su u s. Zečevi (10 km. jug. zap. od Imotskog) prije 7—8 dana streljali 73 osobe — od toga je strojosamokresom pobijen i jedan skup djece. Navodno Niiemci otimaju seljacima zlatne i srebrene predmete. 

S obzriom da je spomenik palim borcima i žrtvama fašistikog terora miniran 90tih godina te je izbrisano sjećanje na ovaj pokolj donosimo popis žrtava iz Gornje Zečevine za vrijeme operacije Biokovo

MARIJAN GUDELJ r. 16. 7. 1922. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
U NOV je stupio 15. 2. 1942. godine. Uhvaćen kao kurir na zadatku, pogubljen i bačen u jamu 19. 7. 1943. godine u Biokovskom Selu. Bio je članom KPJ.

MARIJAN GUDELJ r. 1896. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
Aktivno je uključen kao terenski radnik u pripremama za borbu protiv neprijatelja od 1941. godine. U NOV je stupio 15. 2. 1943. godine. U NOB-u je bio članom NOO-a Krstatice. Uhvaćen, mučen i ubijen 19. 7. 1943. godine u Krstaticama.

IVAN GRUDELJ, r. 30. 6. 1891. godine u Krstaricama. Zemljoradnik. Hrvat.
Strijeljali su ga Nijemci 9. 7. 1943. godine 

IVAN GUDELJ r. 12. 5. 1885. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
Strijeljali su ga Nijemci 14. 7. 1943. godine.

MARIJA GUDELJ r. 1932. godine u Krstaticama. Djevojčica. Hrvatica.
Ubili su je Nijemci 2. 8. 1943. godine u Krstaticama.

ZORKA GUDELJ r. 27. 3. 1925. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

JOZO ŠUĆUR r. 1937. godine u Krstaticama. Dječak. Hrvat.
Ubili su ga Nijemci u Krstaticama 9. 7. 1943. godine.

MANDA ŠUĆUR r. 8. 8. 1895. godine. Domaćica. Hrvatica.
Ubili su je Nijemci u Krstaticama 9. 7. 1943. godine.

MARICA ŠUĆUR r. 15. 1. 1934. godine u Krstaticama. Djevojčica. Hrvatica.
Ubili su je Nijemci u Krstaticama 9. 7. 1943. godine.

TONKA ŠUĆUR r. 3. 10. 1931. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Ubili su je Nijemci u Krstaticama 9. 7. 1943. godine.

ANTE ZEC r. 13. 7. 1902. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
Strijeljali su ga ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

ANTE ZEC r. 15. 11. 1901. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
Strijeljali su ga Nijemci i ustaše 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

ANTICA ZEC r. 8. 2. 1890. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

BLAŽENKO ZEC r. 25. 3. 1942. godine u Krstaticama. Dijete. Hrvat.
Ubili su ga ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

IVA ZEC r. 8. 3. 1901. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je Nijemci i ustaše 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

DANICA ZEC r. 1941. godine u Krstaticama. Dijete. Hrvatica.
Ubili su je Nijemci i ustaše 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

JURE ZEC r.  je 7. 7. 1880. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
Strijeljali su ga ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama

JURICA ZEC r. 1. 11. 1941. godine u Krstaticama. Dijete. Hrvat.
Ubili su ga ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

MANDA ZEC r. 1. 3. 1908. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

MANDA ZEC r. 15. 11. 1901. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

MARA ZEC r. 25. 9. 1883. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

MARA ZEC r. 1889. godine. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

MARIJA ZEC r. 31. 10. 1931. godine u Krstaticama. Domaćica. Hrvatica.
Strijeljali su je Nijemci i ustaše u Krstaticama 9. 7. 1943. godine.

MILA ZEC r. 7. 1. 1934. godine u Krstaticama. Dijete. Hrvatica.
Strijeljali su je ustaše i Nijemci u Krstaticama 9. 7. 1943. godine.

MIROSLAV ZEC r. 1. 7. 1939. godine. Dijete. Hrvat.
Ubili su ga Nijemci i ustaše 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

NEDJELJKO ZEC r. 1933. godine u Krstaticama. Đak. Hrvat.
Strijeljali su ga Nijemci 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

ŠTIPAN ZEC r. 24. 12. 1873. godine u Krstaticama. Zemljoradnik. Hrvat.
Strijeljali su ga Nijemci i ustaše 9. 7. 1943. godine u Krstaticama.

Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.
 

Nekadašnji spomenik palim borcima i žrtvama fašizma u Krstaticama
Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.
Današnje stanje spomenika žrtvama fašističkog terora
Izvor: Google maps
Pali borci
Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.
Pali borci
Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.
Žrtve fašističkog terora
Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.
Žrtve fašističkog terora
Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.
Žrtve fašističkog terora
Izvor: Nedjeljko Kujundžić: Imotska krajina u NOB-u 1941–1945.