Ponedjeljak 24.6.2024.

Poginuo narodni heroj Vladimir Peran

Vladimir Peran, još znan kao Vlado i Živko, sin oca Josipa, rođen je 1922. u Šibeniku. Za narodnog heroja proglašen 20. XII. 1951. godine. Kao učenik šibenske gimnazije postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ-a). Nakon završetka gimnazije studira na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

U borbu je otišao s prvom grupom šibenskim komunista - Prvim šibenskim partizanskim odredom koji je okupio 31-og borca i krenuo je s brda Pisak 12.8.1941. put Bosne. Unatoč teškim okršajima s neprijateljem probija se do Drvara, gdje pristupa krajiškim partizanima.

Krajem 1941. godine po zadatku vraća se u sjevernu Dalmaciju, gdje stupa u sastav Bukovičkog partizanskog odreda, a potom u 1. četu bataljona »Bude Borjan«. Isticao se velikom hrabrošću. Krajem V. mjeseca 1942. obavlja dužnost političkog komesara toga bataljona sa kojim sudjeluje u mnogim bitkama protiv neprijateljskih snaga. Poginuo je kao komandant bataljona 7. VI 1942. prilikom napada na talijansku autokolonu nedaleko od sela Macure u Bukovici. Tad je izvršio jednu od najvećih akcija u bukovičkom kraju kada je sa borcima 1. čete sačekao u zasjedi, na cesti Nunić-Kistanje, neprijateljsku auto-kolonu. Tom prilikom borci ove čete izbacili su iz stroja preko 250 neprijateljskih vojnika i uništili preko 20 kamiona. U toj akciji Vlado je poginuo pri povlačenju od talijanske minobacačke vatre.