Ponedjeljak 22.7.2024.

Prva borbena akcija partizanske avijacije i pogibija narodnog heroja Rudija Čajaveca

Nakon što su 23. svibnja Franjo Kluz i Rudi Čajavec preletjeli s avionima Potez 25 i Brege 19 na slobodnu partizansku teritoriju naređeno je zrakoplovnoj bazi na aerodromu Zalužani, da uništi partizanske avione.

Prebjegli pilotu su uz pomoć partizana i mjesnog stanovništva, poduzeli su sve da maskiranjem, maketama i manevrima na poletalištima Urije, Međuvođe i Lušci Palanka što duže zaštite avione. 
U situaciji stalne borbe za očuvanje aviona Kluz i Čajavec su pristupili pripremama za izvršenje borbenih zadataka. Avioni kojima su preletjeli na slobodnu teritoriju bili su zastarjeli. Potez 25 nije imao naoružanja, niti uređaj za bacanje bombi, a Brege 19 je imao samo jedan mitraljez na okretnici u zadnjem sjedištu. Da bi se krenulo u operacije trebalo ih je nekako osposobiti. Tako je pristupljeno improvizaciji. Na Potez je ugrađen mitraljez „šarac", a izradu bombi preuzela je radionica u oslobođenoj Ljubiji. Pošto se bombe nisu mogle prilagoditi uređajima za bacače bombi, odlučeno je da ih piloti i izviđači izbacuju rukama. 

Prvi borbeni let izvršen je 4. juna 1942. Toga dana Čajavec i Jazbec, sa Bregeom punim bombi i letaka, poletjeli su u pravcu Banja Luke. Kada su bili iznad grada izbacili su veću količinu letaka, a potom tukli aerodrom Zalužane bombama i mitraljeskom vatrom. Iznenađene neprijateljske straže, poslje naleta, snašle su se i otvorile vatru iz pušaka i puškomitraljeza na avion. Jedan metak je pogodio Čajavca u koljeno. Ranjen tako da više nije mogao upravljati avionom, odlučio je da se spusti kod sela Kadinjana, oko 15 km sjeveroistočno od Banje Luke. Selo je bilo u četničkim rukama. Da ne bi pao živ neprijatelju u ruke Čajavec je izvršio samoubistvo, a Jazbeca su četnici zarobili i predali ustašama. Poslje toga je odveden u Zagreb, tamo je zvjerski mučen i strijeljan.

Rano 4. lipnja poletio je na prvi borbeni zadatak i Franjo Kluz sa Ivicom Mitračićem. Pošli su u pomoć jedinicama 2. krajiškog partizanskog odreda, koje su vodile borbu sa jedinicama zloglasne „Crne legije" O toj prvoj akciji Kluz je podnio sljedeći izveštaj:

4. juni. Jutros u 7 sati i 45 minuta  izvršio sam let s bombardovanjem Orahova i ustaških kolona koje su se kretale u pravcu Međeđe. Bilo ih je oko 800. Tenkova i topova nisam vidio. Kolona je sva razjurena, tako da su skakali u vodu i močvare pored Save, jer u Prosaru nisu mogli bježati, pošto su im naši bili za leđima na svega 200 do 300 metara. Sa našima sam uspostavio vezu. Naši su, izgleda, već prihvatili borbu sa neprijateljem. Oko Dubice nije primijećeno nikakvo kretanje neprijateljske vojske.

Avijatičar partizan


Poslje su Kluz i Mitračić izvršili još četiri borbena zadatka. Tako su 7. lipnja bacali letke i bombardirali neprijatelja oko Bosanske Dubice. 14. lipnja bacali su letke i tukli neprijatelja na Vranovici i oko Bačvana i Knešpolja. Usprkos tome da mogu biti otkriveni i uništeni, Kluz i Mitračić su 1. srpnja poletjeli u pomoć okruženoj Kozari. Posljednji borbeni let Kluza i Mitračića izvršen je 4. srpnja. Toga dana su pomagali 2. krajiškom odredu u izvlačenju iz okruženja sa Kozare.

U momentu kada su se Kluz i Mitračić spremali 6. jula da polete u pomoć jedinicama, koje su jurišale na neprijateljski garnizon u Bosanskom Novom, nad poletalištem u Lušci Palanci pojavio se njemački avion. Čim je otkrio lokaciju Poteza počeo je da ga bombardira je i mitraljira, od čega se Potez zapalio i eksplodirao. Uništio ga je njemački pilot poručnik Pumb kojega je komandant nemačke 714. divizije general Stai odmah odlikovao.

Vjest o uništenju partizanskog aviona brzo se širila. Glavni generalštab domobranstva obavestio je garnizone i trupe na položajima sledeće: „VRLO HITNO — Posljednji partizanski zrakoplov uništen je".
Čitavih 45 dana je trebalo snažnom protivniku da se obračuna sa prva dva partizanska aviona. Za ovo vrijeme prebjegli avijatičari su pokazali izuzetnu aktivnost i hrabrost. Oni su unosili strah i zbunjenost u neprijateljske redove. Njihova pojava je podizala moral kod boraca i stanovništva. Preljetanjem na slobodnu teritoriju doprineli su da se, pripadnici domobranstva, a naročito oni iz vazduhoplovnih jedinica, brže opredeljuju za NOP. Kluz, Čajavec i Jazbec, kao Hrvati, primjerom su pokazali kako se ostvaruje bratstvo i jedinstvo srpskog i hrvatskog naroda u zajedničkoj borbi protiv okupatora i njihovih pomagača.

Izvor: Božo Lazarević: VAZDUHOPLOVSTVO U NOR-u 1941-1945.

Partizanski Breguet XIX
Srušeni avion Rudija Čajaveca
Franjo Kluz
Rudi Čajavec
Spomen biste prvim partizanskim avijatičarima