Četvrtak 22.10.2020.

Vjetre s Dinare

Na Dinari, zima 1941.-1942., pod crvenim barjakom s petokrakom zvijezdom – simbolom borbe za slobodu.