Srijeda 27.10.2021.

Partizanska akcija u okupiranom Karlovcu